بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند ، بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند 

الزام استفاده از ماسک درواحدهای صنفی واماکن سرپوشیده

توسط : صنف کامپیوتر کرمان - تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

باتوجه به شیوع مجدد بیماری کرونا به جهت حفظ سلامتی مسئولان واحدهای صنفی ومشتریان استفاده از ماسک درواحدهای صنفی ، ادارات واماکن سرپوشیده و پررفت وآمد وهمچنین رعایت کامل پروتکل های بهداشتی درسطح واحدهای صنفی الزامی می باشند بدیهی است با اجرای طرح بازرسی وکنترل موارد فوق واحدهای صنفی متخلف پلمپ خواهند شد . 


ثبت شکایت