بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند ، بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند 

اخبار

بیمه تکمیل درمان

ثبت نام بیمه تکمیل درمان جهت اعضا وخانواده محترم آنها اغاز شد

۱۴۰۰/۰۳/۰۲

ادامه خبر

انتخابات اتحادیه صنف

برگزاری انتخابات هیئت مدیره وبازرس اتحادیه صنف

۱۳۹۹/۰۴/۲۸

ادامه خبر

الزام استفاده از ماسک درواحدهای صنفی واماکن سرپوشیده

الزام استفاده از ماسک درواحدهای صنفی واماکن سرپوشیده و پررفت وآمد

۱۳۹۹/۰۴/۲۸

ادامه خبر

ثبت نام وام کرونا

ثبت نام وام کرونا درسامانه کارا برای واحدهای صنفی آسیب دیده

۱۳۹۹/۰۴/۲۸

ادامه خبر

ثبت نام دفاترتعاونی سپاهان اصفهان

ثبت نام دفاتر تعاونی سپاهان اصفهان درشرکت تعاونی کتابفروشان آغاز شد

۱۳۹۹/۰۴/۰۹

ادامه خبر


دانستنی ها


من به شانس اعتقاد دارم، چون هروقت بیشتر تلاش می کنم، بیشتر شانس می آورمستاره ها بدون تاریکی نمی توانند بدرخشند...اگر به رفتار امروزتان ادامه دهید، فکر می کنید تا ده سال دیگر در چه شرایطی قرار خواهید داشت؟بیشتر مردم منتظر سال جدید هستند، برای شروعی جدید،با عادت های قدیمی!بهترین راه به دست آوردن اعتماد به نفس،انجام کارهایی است که از آن ها می ترسیم


ثبت شکایت