بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند ، بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند 

مدارک پروانه کسب

چاپ این صفحه
 1. ارائه تقاضانامه شغلی  و کروکی محل
 2. گواهي معتبر سابقه كار(حداقل 2 سال ) مرتبط با حوزه تجارت ، کسب وکار
 3. گواهی توانائی مالی واخلاقی
 4. فتوكپي شناسنامه ازتمام صفحات 1سری
 5. فتوکپی کارت ملی پشت ورو 1سری
 6. فتوكپي پايان خدمت يا معافيت دائم پشت ورو 1سری  
 7. فتوكپي آخرین مدرك تحصيلي مرتبط با رسته مورد تقاضا يك برگ
 8. فتوكپي‌سند مالكيت‌ ياقرارداداجاره‌ ملک  2 ‌برگ 
 9. برگ تائيديه كميسيون فني اتحاديه صنف
 10. عكس 4×3   4 قطعه 
 11. واریزفیش اتاق اصناف کرمان شماره حساب 1687198660 بانک ملت به مبلغ 500000 ریال 
 12. ارائه برگ ثبت نام و تشکیل پرونده کد اقتصادی از سازمان  امور مالیاتی
 13. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه واعتیاد
 14. ارائه گواهی واریز عوارض مربوط به شهرداری
 15. ارائه گواهینامه دوره آموزشی ویژه اصناف
 16. ارائه برگ تائیدیه نام واحد صنفی از اداره فرهنگ وارشاد اسلامی
 17.  ارائه برگ تائیدیه کد پستی
 18. ثبت نام در سامانه اصناف و دریافت کد رهگیری به آدرس www.iranianasnaf.ir
 19. واریزمبالغ  مربوطه و هزینه صدور کارت الکترونیکی در سامانه اصناف                                     
 20.   ((جهت تشکیل پرونده مدارک از شماره 1 تا 11 تهیه گردد))
چاپ این صفحه

ثبت شکایت