بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند ، بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند 

اعضای هیات مدیره

چاپ این صفحه

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس محل فعالیت

تلفن ثابت

تلفن همراه

1

علی صداقت نیا

رئیس

خیابان شریعتی  نرسیده به بانک سپه مرکزی 

32221168

09131411272

2

فربد صداقت نیا 

نایب رئیس اول 

خیابان شریعتی کوچه شماره 25

32220622

09132991899

3

حسین آری

نایب رئیس دوم

خیابان خواجو نبش کوچه 16

22234790

09131987761

4

فرهاد فکوری هرندی دبیر  بلوار جمهوری کوچه 15 32471475

09131416378

5

حسین زنگی آبادی 

خزانه دار خیابان فیروز آباد نبش کوچه 13 33124413 09131953170

6

رضا اکرم زاده

مدیر اجرایی

خیابان شریعتی  کوچه 21

32223343

09131974692

چاپ این صفحه

ثبت شکایت