بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند ، بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند 

درخواست پروانه کسب

قوانین و مقررات و راهنما دریافت پروانه کسب
لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید و دکمه ثبت را بزنید

پیگیری پروانه کسب

لطفا شماره تلفن و کد رهگیری را وارد کنید


ثبت شکایت