بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند ، بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند 

ثبت نام دفاترتعاونی سپاهان اصفهان

توسط : صنف کامپیوتر کرمان - تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

ثبت نام دفاتر تعاونی سپاهان اصفهان درشرکت تعاونی کتابفروشان آغاز شد 

متقاضیان دریافت دفاتر تعاونی می توانند ضمن واریز وجه دفاتر وتکمیل فرم مربوطه درشرکت تعاونی کتابفروشان نسبت به سفارش دفاتر مورد نیاز خود اقدام نمایند 


ثبت شکایت