بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند ، بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند 

انتخابات اتحادیه صنف

توسط : صنف کامپیوتر کرمان - تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

انتخابات الکترونیکی اعضای هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف رایانه ، ماشین های اداری و کتاب، نوشت افزار کرمان  و نت سرا روز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه در سالن اجتماعات اتاق اصناف کرمان برگزار شد و در پایان نتیجه انتخابات به شرح زیر اعلام گردید:

آقایان:
علی صداقت نیا ۱۹۰رای رئیس اتحادیه 

فربد صداقت نیا ۱۱۹رای نایب رئيس اول

حسین آری ۹۳رای  نایب رئيس دوم

فرهاد فکوری ۶۶ رای دبیر

حسین زنگی آبادی ۶۶ رای خزانه دار

امیر حسین حیدری نژاد ۱۲۵رای بازرس اصلی


ثبت شکایت